این سیم های مفتول به دو دسته سرد وگرم تقسیم میشوند.در نوع سرد فلز روی با سیستم آبکاری با برق – الکترولیز- روی سیم می نشیند.در نتیجه ضخامت روی کم می باشد.بنابراین نوع سرد آن چندان در مقابل رطوبت مقاوم نیست. در نوع گرم ضخامت روی بیشتر است و در نتیجه دیرتر زنگ می زند.
این مفتول ها هم نوع چینی و هم نوع ایرانی دارند. مزیت نوع چینی یکنواختی ضخامت و نرمی مفتول و وزن یکسان کلاف ها می باشد.
مزیت نوع ایرانی گرم واقعی بودن است.لازم به ذکر است که میزان مقاومت در مقابل زنگ زدگی نوع گرم ایرانی -بویژه اگر توسط کارخانه های شناخته شده تولید شده باشد – به مراتب بهتر از نوع گرم چینی است.گرم بودن در مفتولهای ضخیم مهم تر از مفتول های نازک است.

انواع سیم مفتول گالوانیزه :

– سیم نمره ۱۰:ضخامت آن ۳ میلیمتر است. بسته های آن ۵۰ کیلوگرم وزن دارند.انواع آن شامل:سرد چینی- گرم چینی وگرم ایرانی می باشند.

-سیم نمره ۱۲:ضخامت آن ۲/۵ میلیمتر است.بسته های آن ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی می باشند. انواع آن شامل:سرد چینی- گرم چینی وگرم ایرانی می باشند.

-سیم نمره ۱۴:ضخامت آن ۲ میلیمتر است.بسته های آن ۲۵و ۵۰ کیلوگرم وزن دارند. انواع آن شامل:سرد چینی-گرم چینی وگرم ایرانی می باشد.

سیم نمره۱۶ (سیم نمره ۱/۵) سیم اسکوپ:

ضخامت آن ۱/۵ میلیمتر است.بسته های آن ۲۵کیلوگرم وزن دارند.

انواع آن شامل نوع سرد چینی است که بیشترین مصرف را دارد .این نوع سیم چون برای اسکوپ کردن پشت سنگ های گرانیت استفاده می شود به آن سیم اسکوپ هم می گویند. از انواع کمتر مصرفی آن نوع گرم چینی و نوع گرم ایرانی است.

 

سیم نمره ۱۸ – سیم رابیتس بندی:

پر مصرف ترین سیم مفتول گالوانیزه است. ضخامت آن ۱/۲ میلیمتر است.بسته های آن۲۵۵کیلوگرم وزن دارند.  نوع سرد چینی آن بیشترین مصرف را دارد.

این نوع سیم چون برای رابیتس بندی استفاده می شود به آن سیم رابیتس بندی نیز می گویند.از انواع کمتر مصرفی آن نوع گرم چینی و نوع گرم ایرانی است.

سیم نمره ۲۰ – سیم عایق بندی:

پر مصرف ترین سیم مفتول گالوانیزه بعد از سیم مفتول نمره ۱۸۸ می باشد.سیم مورد استفاده گل فروشها و سیم عایق کاری موتور خانه ها می باشد. ضخامت آن ۰/۹ میلیمتر است. بسته های آن ۲۵کیلوگرم وزن دارند. پر مصرف ترین نوع سرد چینی است.
از انواع کمتر مصرفی آن نوع گرم چینی و نوع گرم ایرانی است.

-سیم نمره ۲۲ = سیم دستگاه جاروسازی: ضخامت آن ۰/۰۷ میلیمتر است. بسته های آن ۲۵۵کیلوگرم وزن دارند. نرمی در این سیم از اهمیت بسزایی برخوردار است.یک سر بودن کلاف سیم و ضخامت مناسب و یکنواخت از دیگر فاکتور های مهم در این سیم می باشد.

-سیم نمره ۲۳ : ضخامت آن ۰/۰۶ میلیمتر است. بسته های آن ۲۵کیلوگرم وزن دارند.

-سیم نمره ۲۴ : ضخامت آن حدود ۰/۵۵ تا ۰/۵۶ میلیمتر است. بسته های آن ۲۵کیلوگرم وزن دارند.

-سیم نمره ۲۵ : ضخامت آن حدود ۰/۵ میلیمتر است. بسته های آن ۲۵ کیلوگرم وزن دارند.

-سیم نمره ۲۶ : ضخامت آن حدود۰/۴۸ میلیمتر است. بسته های آن ۲۵۵ کیلوگرم وزن دارند.

 

مطلب قبلیمطلب بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.