ثمره بیش از ۲۰ سال تجربه

درباره شرکت اصفهان کابل

امروزه کشور عزیزمان ایران در راستای حل بحران های اقتصادی بیش از پیش نیازمند تولید داخلی است. لذا در این راستای و همچنین حفظ و تعالی تولید ملی، اشتغال و مهم تر از همه اقتصاد مقاومتی، بر آن شدیم تا با تلاش و پشتکار شبانه روزی و با تکيه بر توان فنی خود و کلیه همکاران مجرب در صنعت سيم و کابل و نیز به کمک خط تولید مجهزی که به همين نيت و در راستای تحقيق و توليد محصولات خاص و کاربردی تجهيز و راه ‏اندازی شده، امید است بتوانیم سهم بزرگی در اقتصاد مقاومتی و تولید ناب داشته باشیم.

درباره شرکت اصفهان کابل

امروزه کشور عزیزمان ایران در راستای حل بحران های اقتصادی بیش از پیش نیازمند تولید داخلی است. لذا در این راستای و همچنین حفظ و تعالی تولید ملی، اشتغال و مهم تر از همه اقتصاد مقاومتی، بر آن شدیم تا با تلاش و پشتکار شبانه روزی و با تکيه بر توان فنی خود و کلیه همکاران مجرب در صنعت سيم و کابل و نیز به کمک خط تولید مجهزی که به همين نيت و در راستای تحقيق و توليد محصولات خاص و کاربردی تجهيز و راه ‏اندازی شده، امید است بتوانیم سهم بزرگی در اقتصاد مقاومتی و تولید ناب داشته باشیم.

تجارب همکاری

صفحات دیگر