دلار باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود؟

قیمت مسکن در ماه های گذشته رشد قابل توجهی داشت به گونه ای که میانگین نرخ رشد ماهانه مسکن در سال جاری در بیشتر ماه‌ها ۱۰ درصد بود. البته در شهریورماه نرخ رشد قیمت مسکن به نصف رسید و تورم ۵ درصدی را تجربه کرد اما در مهرماه شاهد برگشت تورم دو رقمی به مسکن بودیم

ادامه مطلب