مواد اولیه سیم وکابل

مواد اولیه ی سیم و برق کدام است؟

همه ی ما می دانیم که سیم و کابل برق برای رساندن جریان الکتریسیته استفاده می شود و جریان برق با عبور از این سیم ها به خانه و مراکز صنعتی رسیده و باعث ایجاد روشنی، کارکرد وسایل برقی و الکترونیکی و… می شود.

ادامه مطلب