خطوط انتقال برق

خطوط انتقال برق

در سیستم برق قدرت خطوط انتقال برق بخش جدایی ناپذیر از این سیستم میباشند . وظیفه اصلی این خطوط انتقال انژی الکتریسیته از نیروگاه به محل مصرف میباشد .
اکثر افراد علاقه مند به زمینه برق نمیتوانند در پست های انتقال حضور داشته باشند . با این حال …

ادامه مطلب

انواع پست برق

انواع پست برق و اجزای آن

در دنیای امروز انرژی الکتریکی به یکی از بخش های جدایی ناپذیر زندگی انسان تبدیل شده است .این انرژی مهم ترین نقش را در زمینه صنعت برعهده دارد . در دنیای امروزی برق به عنوان یکی از شاخص های بسیار مهم توصعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می اید…

ادامه مطلب