ایمنی در صنعت

ایمنی واهمیت حیاتی آن در صنعت سیم و کابل

صنعت سیم و کابل نقش اساسی در قدرت بخشیدن به دنیای مدرن ما ایفا می کند و به عنوان یک عامل مهم در بخش های مختلف صنعت مانند انرژی، مخابرات، حمل و نقل ، ساخت و ساز و… عمل می کند. با این حال، در میان تولید و نصب گسترده سیم و کابل، اطمینان از ایمنی باید یک نگرانی اساسی باقی بماند.

ادامه مطلب