کابل افشان نرم

کابل افشان نرم چیست وچه کاربردی دارد؟

کابل ها وسیله و ابزار انتقال برق و جریان الکتریسیته می باشند. کابل ها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آن ها با توجه به مورد مصرف خود تولید و روانه ی بازار شده اند. کابل افشان نرم نیز از جمله کابل های موجود در بازار می باشد.

ادامه مطلب