خطوط انتقال برق

خطوط انتقال برق

در سیستم برق قدرت خطوط انتقال برق بخش جدایی ناپذیر از این سیستم میباشند . وظیفه اصلی این خطوط انتقال انژی الکتریسیته از نیروگاه به محل مصرف میباشد .
اکثر افراد علاقه مند به زمینه برق نمیتوانند در پست های انتقال حضور داشته باشند . با این حال …

ادامه مطلب