آینده

پیش بینی وضعیت آینده صنعت مس به صورت علمی

باتوجه به وضعیت تحریم و مشکلاتی که برای ایران در سال‌های اخیر برای مسائل اقتصادی و تولیدی بوجود آمده‌است، بر اساس سیاست‌های ترسیم شده دولتی، لازم ست که رویکرد‌های جدیدی برای کسب درآمد ملی به غیر از نفت توسط افراد فعال در این حوزه بررسی شود. به همین علت، یکی از راه‌های پیشنهادی برای کسب درآمد در این زمینه استفاده از مس به عنوان یک منبع مدنی باارزش است. امروز در این مطلب سعی داریم به آینده صنعت مس بر اساس آمار و ارقام بپردازیم.

ادامه مطلب